Socjologia Organizacji i Zarządzania (ćwiczenia w roku 2021) na kierunku Socjologia Reklamy i Komunikacji Społecznej. Platforma moodle będzie używana głównie do prowadzenia testów, a dyskusje w ramach zajęć są prowadzone na Teams. Prowadzący i zamawiający kurs - dr hab. Sławomira Kamińska-Berezowska