Podstawy wiedzy o organizacji i zarządzaniu (wykłady w roku 2021) dla III roku Pracy Socjalnej. Platforma Moodle będzie używana głównie do przeprowadzenia egzaminu pisemnego (dodatkowo do gromadzenia prezentacji do wykładów, które będą wygłoszone na Teams). Prowadzący i zamawiający kurs - dr hab. Sławomira Kamińska-Berezowska