Podstawy wiedzy o organizacji i zarządzaniu (ćwiczenia w roku 2021) dla II grupy  III roku Pracy Socjalnej. Platforma Moodle będzie używana głównie do przeprowadzenia testu w postaci zaliczenia pisemnego (dodatkowo może być użyta do gromadzenia prezentacji z ćwiczeń, które będą wygłoszone na Teams). Prowadzący i zamawiający kurs - dr hab. Sławomira Kamińska-Berezowska