Socjologia Organizacji i Zarządzania (wykłady w roku 2021) dla III roku kierunku Socjologia Reklamy i Komunikacji Społecznej. Platforma Moodle będzie używana głównie do gromadzenia prezentacji do wykładów (które będą wygłoszone na Teams). Prowadzący i zamawiający kurs - dr hab. Sławomira Kamińska-Berezowska