Zajęcia dla studentów Psychologii realizujących Blok Kształcenia Nauczycielskiego.