Kurs Arteterapia - superwizja zawiera zbiór materiałów dla studentów trzeciego roku uczestniczących w superwizji prac na praktykach terenowych