Zajęcia będą realizowane w ramach fakultetu. Zajęcia z tego przedmiotu są prowadzone przy pomocy aplikacji Microsoft Teams. Na Platformie Moodle, w poszczególnych tematach mogą być zamieszczane konkretne zadania do realizacji, dotyczące procesu samopoznania oraz końcowej pracy zaliczeniowej.