Kurs traktuje o kształtowaniu się myśli pedagogicznej i oświaty na przestrzeni wieków, o poglądach na wychowanie oraz określa ich filozoficzne i historyczne uwarunkowania, konsekwencje i odniesienia do współczesności. Ukazuje także historyczne uwarunkowania tworzenia się i funkcjonowania różnych środowisk wychowawczych oraz wypracowane na przestrzeni dziejów poglądy i propozycje działań pedagogicznych na rzecz środowisk wychowawczych. Uruchamia strategie porównawcze wobec historycznych i współczesnych nurtów z uwydatnieniem krytycznej analizy poglądów i działań pedagogicznych, respektując kontekst historyczny (w oparciu o materiał źródłowy).