Treści zawarte w tym kursie odnoszą się do wykładów oraz ćwiczeń.