Kurs dotyczy tematyki związanej ze współpracą szkoły i przedszkola ze środowiskiem rodzinnym.