Kurs charakteryzuje problematykę funkcjonowania człowieka w środowisku rodzinnym i środowisku szkolnym.