Kurs charakteryzuje problematykę zaburzeń emocjonalnych i klinicznych dzieci i młodzieży.