Kurs utworzony dla przeprowadzenie zaliczenia na pierwszym roku Pedagogiki Wczesnoszkolnej.