Kurs utworzony dla studentów pierwszego roku Pedagogiki Wczesnoszkolnej na potrzeby zaliczenia przedmiotu Podstawy edukacji matematycznej w klasach początkowych.