Kurs jest adresowany dla przyszłych nauczycieli matematyki. Wykład i ćwiczenia (konwersatorium) w wymiarze: 15 h wykładu i 15 h ćwiczeń (2 grupy).