W ramach modułu studenci zapoznają się z aspektami planowania badań z perspektywy nauk społecznych uwzględniając różnice w projektach ilościowych i jakościowych. Zapoznają się ze strategiami tworzenia koncepcji badań, a także dokonają analizy opracowań naukowych wzbogacających ich wiedzę oraz kompetencje metodologiczne w zakresie projektowania i prowadzenia badań uwzględniając podstawowe paradygmaty z obszaru nauk społecznych i alternatywne (względem klasycznych) metody     i techniki gromadzenia danych.