Celem modułu jest przygotowanie studentów z teoretycznych podstaw wychowania do twórczości  i kreatywności. Studenci pozyskają wiedzę dotyczącą stanowisk naukowych na temat rozwoju kreatywności, teorii procesu twórczego i podstaw wychowania ukierunkowanego na rozwijanie aktywności twórczej.   W ramach programu studenci poznają również metody badań wykorzystywane w pedagogice twórczości.