Platforma do weryfikacji efektów uczenia się z przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi i jego narzędzia dla studentów 5. roku psychologii, specjalności psychologia pracy i organizacji.