Platforma do weryfikacji efektów uczenia się w ramach przedmiotu Stan psychospołeczny organizacji dla Studentów 4. roku psychologii, specjalności psychologia pracy i organizacji.