Platforma do weryfikacji efektów uczenia się z przedmiotu Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych dla Studentów 5. roku psychologii.