Kurs przeznaczony dla studentów  kierunku bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego - stacjonarnie

Moduł poświęcony  podstawom prawnym funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zajęcia obejmują część teoretyczną związaną z realizacją zadań przez wybrane służby.

Zapis do kursu następuje po podaniu klucza dostępu. Każda z grup zgodnie z systemem USOS ma swój oddzielny klucz. Klucz zostanie podany na adresy studentów wskazane w systemie USOS.