Nazwa: Zagadnienia psychologii klinicznej i zdrowia w uzależnieniach, zaburzeniach odżywiania i otyłości

Tematyka seminarium w szerokim zakresie będzie skupiała się na wpływie czynników psychologicznych na uzależnienia, zaburzenia odżywiania i otyłość. Szczególną uwagą będą objęte czynniki związane z rolą stresu (również traumy), współistnieniem innych zaburzeń psychologicznych (np. stanów lękowych) oraz impulsywności w odniesieniu do uzależnień, zaburzeń odżywiania i stylów odżywiania prowadzących do otyłości. Wpływ stanów uzależnień, zaburzeń odżywiania i otyłości na zdrowie fizyczne będzie również uwzględniony w tematyce. Uzależnienia behawioralne, takie jak kompulsywny hazard czy robienie zakupów, mogą również być uwzględnione w tematyce seminarium, w zależności od zainteresowań uczestników. 

W ramach seminarium możliwe jest prowadzenie badań osób dorosłych z wykorzystaniem:

  1. Elementów modeli impulsywności (np. UPPS), modeli osobowości (no. FFM), oraz teorii regulacji emocji w kontekście zachowań zdrowotnych i uzależnień.
  2. Instrumentów do pomiaru uzależnień (również behawioralnych) oraz zaburzeń odżywiania, i ich psychologicznych i zdrowotnych korelatów.
  3. Teorii oddziaływania stresu na dobrostan psychologiczny i fizyczny..
Studenci będą rozwijali swoje umiejętności w zakresie metodologii naukowej i przygotowania prac magisterskich pod kątem potencjalnej publikacji. Studenci będą rozwijać wiedzę o prowadzeniu pracy naukowej poprzez między innymi, krytyczne identyfikowanie źródeł i tekstów, rozwijanie umiejętności organizowania wiedzy na podstawie dostępnej literatury, tworzenie modelu teoretycznego projektu, dobór technik statystycznych, ćwiczenia w organizacji tekstu naukowego oraz prezentacji wyników. Studenci zainteresowani przyszłą pracą naukową będą mieli możliwość ko-recenzowania artykułów złożonych do publikacji w czasopismach naukowych. Mile widziana, choć nie wymagana, jest znajomość języka angielskiego (szczególnie rozumienie tekstu czytanego).