W trakcie wykładów student zdobędzie podstawową wiedzę na temat marketingu politycznego i społecznego. Celem zajęć jest przedstawienie głównych technik marketingowych wykorzystywanych w kampaniach politycznych oraz skutecznych metod pozyskiwania poparcia politycznego i społecznego. Studenci zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami i historią marketingu politycznego i społecznego, a także otrzymają informacje dotyczące przygotowania planu kampanii wyborczej oraz kampanii społecznej.