Podczas zajęć analizowane będą wybrane i najbardziej znaczące kampanie polityczne w USA i w Polsce. Analizie zostaną poddane także wybrane kampanie społeczne w Polsce i na świecie.  Podczas zajęć studenci będą również ćwiczyć warsztat praktyczny tworzenia kampanii politycznych i społecznych.