Celem kursu jest przedstawienie aktów prawnych dotyczących funkcjonowania mediów w Polsce.