Celem kursu jest pogłębiona analiza ustawodawstwa polskiego z zakresu prawa autorskiego na tle porównawczym.