Celem kursu jest przedstawienie uregulowań prawnych dotyczących prawa własności intelektualnej w Polsce, którymi są: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemysłowej oraz wybranych przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.