Kurs poświęcony jest zagadnieniom z zakresu psychologii społecznej stosowanej.

Adresowany jest do studentów psychologii (tryb stacjonarny i niestacjonarny).

Psychologia społeczna stosowana wykorzystuje wiedzę z psychologii społecznej do wyjaśniania zjawisk i rozwiązywania problemów obecnych w różnych sferach życia codziennego.