Platforma dla konkretyzowania i systematyzowania działań dedykowanych seminarium magisterskiemu.