Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku Politologii studia I stopnia o specjalności: polityka społeczna