Pracownia dziennikarska dla studentów stacjonarnych III roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej. W ramach kursu studenci realizują zadania związane z obróbką dźwięku: realizują własne nagrania, poznają zasady pracy w programie do montażu audio, przygotowują własny projekt reklamy radiowej.