Przedmiot ukierunkowany jest na świadome i kreatywne wykorzystanie tańca i ruchu w przestrzeniach terapeutycznych, edukacyjnych i profilaktycznych. Jego celem jest zapoznanie studentów z wpływem i związkiem umysłu z ciałem; zrozumienie potrzeby rozwijania świadomości ciała; ukazanie szerokiego wachlarza metod i technik niewerbalnej pracy z ciałem np. podejścia Laban/Bartenieff oraz kształtowanie elementarnych umiejętności metodycznych.