Kurs ukierunkowany jest na świadome i kreatywne wykorzystanie tańca i ruchu w przestrzeniach terapeutycznych.  Jego zadaniem jest zapoznanie studentów ze związkiem i wzajemnym wpływem ciała i umysłu, zrozumienie potrzeby rozwijania świadomości ciała, ukazanie spektrum metod i technik niewerbalnej pracy z ciałem.