Przedmiot prowadzony będzie metodą warsztatową. Jego celem jest zapoznanie z ideą wykorzystania ruchu i pracy z ciałem oraz płynących z niech potencjałów w przestrzeniach rehabilitacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, a także artystycznych. Celem zajęć jest zrozumienie zasad terapii ruchem, poznanie metod i stosowanych w niej technik oraz nabycie umiejętności metodycznych (projektowanie, prowadzenie i ewaluacja).