Kurs jest przeznaczony dla studentów/studentek magisterskich studiów II stopnia (studia stacjonarne), realizujących różnice programowe. Dotyczy zająć ćwiczeniowych.