Kurs Psychologia ogólna zawiera zbiór materiałów dla studentów pierwszego roku arteterapii.