Kurs stanowi uzupełnienie treści realizowanych podczas zajęć stacjonarnych i treści udostępnionych w kursie na MS Teams.