Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu seksuologii - zaburzeń seksualnych oraz form pomocy psychologicznej im dedykowanych.