Kurs dotyczy przedmioty Podstawy filozofii. Jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Jego celem jest zapoznanie studentów głównymi pojęciami, koncepcjami wypracowanymi w filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej.