Celem kursu jest zapoznanie studentów z mechanizmami psychologicznymi determinującymi zachowania jednostki w organizacji.