Przedmiot realizowany dla ostatniego roku psychologii, dla profilu psychologia kliniczna. Student utrwala wiadomości dotyczące podstawowych czynników leczących w procesie psychoterapii