Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania organizacji i podniesieniu umiejętności radzenia sobie menedżera z problemami związanymi z zarządzaniem pracą podległych mu osób i zespołów, podejmowaniem działań służących utrzymaniu dobrostanu pracowników oraz osiąganiu oczekiwanych wyników. Podczas zajęć zostaną omówione metody i techniki wykorzystywane w projektowaniu pozytywnego środowiska pracy oraz opracowywania strategii osiągania celów organizacyjnych i osobistych. Przedstawiane w trakcie zajęć analizy przypadków mają służyć rozwinięciu umiejętności identyfikowania problemów, generowania rozwiązań oraz wypracowanie kryteriów ich oceny. Studenci będą doskonalili umiejętność prezentowania opracowanych przez siebie rozwiązań.