Przedmiot zajęć stanowią podstawy antropologii kulturowej