Przedmiot kursu stanowią podstawy antropologii kulturowej