Przedmiot kursu stanowią podstawy problemów współczesnej socjologii