Przedmiot kursu stanowią podstawy współczesnych problemów socjologii