Moduł "Psychospołeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu na przestrzeni życia" ma na celu przekazanie studentom wiedzy na temat charakterystycznych cech funkcjonowania psychicznego i społecznego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na kolejnych etapach ich życia - od dzieciństwa do późnej dorosłości.