Celem przedmiotu jest:

  • poznanie przez studentów podstaw organizacji pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi,
  • poznanie możliwości rozwojowych i potrzeb edukacyjnych różnych grup uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • kształtowanie umiejętności metodycznych pracy z dzieckiem ze spe,
  • rozwijanie predyspozycji osobowościowych ważnych w pracy pedagoga pracującego z osobami o zróżnicowanych potrzebach oraz ich rodzicami/opiekunami.