Celem kursu jest zapoznanie studentów z technikami psycho- i socjoterapeutycznymi z zakresu różnych modalności. W ramach zajęć studenci zdobędą wiedzę na temat możliwości zastosowania wybranych technik w planowaniu oraz prowadzeniu zajęć profilaktycznych i interwencyjnych, nabędą też umiejętność diagnozowania procesów zachodzących w grupie.