Kurs jest adresowany dla studentów studiów stacjonarnych II st., specjalność: Pedagogika rewalidacyjna. Dotyczy przedmiotu obligatoryjnego, obejmującego zajęcia wykładowe w wymiarze: 15h i ćwiczeniowe w wymiarze: 15h (1 grupa ćwiczeniowa).